Stress als positieve motivator

We kunnen er vandaag niet om heen dat de druk in ons maatschappelijk leven steeds maar toeneemt. Voor heel wat mensen wordt deze druk te veel. Daarom heeft stress veelal een negatieve connotatie. Maar is dit wel terecht?

In 'Stress als positieve motivator’ ga ik in op  het fenomeen stress, en op de impact ervan op ons dagelijks bestaan. Hierbij geeft hij aan hoe en waarom stress noodzakelijk is om te presteren en hoe druk op een positieve manier kan benaderd en aangewend worden.

Speech aanvragen

Speech informatie

Onderwerp Zonder stress is het leveren van prestaties niet mogelijk
Duur 30 tot 60 minuten
Taal Nederlands en Engels
Spreker Paul Van Den Bosch
Direct aanvragen