Coachen naar een gezonde en actieve levensstijl

In zijn speech ‘Coachen naar een gezonde en actieve levensstijl’ hanteert Paul Van Den Bosch het principe van de ‘Gouden Cirkel’ van Simon Sinek. Hij zoekt samen met de toehoorders eerst en vooral naar een antwoord op de vraag ‘Waarom zouden we moeten bewegen’, om dan via ‘hoe’ bewegen te komen tot de uiteindelijke beweging zelf, het ‘wat’. Stress, en het beheersen ervan, neemt in deze speech een centrale plaats in.

Paul Van Den Bosch reikt hier ook een tool aan om deze stress, en daarmee ook het werkverzuim, actief en op een gezonde manier te bestrijden.

Speech aanvragen

Speech informatie

Onderwerp Stressbeheersing via een actieve en beweeglijke levensstijl
Spreker Paul Van Den Bosch
Duur 30 tot 60 minuten
Taal Nederlands en Engels
Direct aanvragen